Reidar (88) var med på å berge grunnstøtt ubåt i Brønnøysundet