IT-trøbbel gjør at elever ikke får eksamen-beskjed