Ungdata Brønnøy: – Urovek­kende mange jenter sliter med psykisk helse