Tekniske problemer fører til redusert kapasitet

foto