Lensmann beklager bevæpnet besøk i klasserom på barnetrinnet

foto