Ikke økonomi til nybygg, investeringer ikke vedtatt

foto