Ny konflikt på sykehjem: Sykepleiere har sagt opp turnusen

foto