Registrene regner fortsatt på forslaget til statsbudsjett

foto