Krevende å finne nok faglærte for barnehagene i Brønnøy

foto