Sykehusstyret utsatte vedtaket om tarmkreften

foto