I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna».

– Det løftet følger vi nå opp. Jeg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave å utrede og sende på høring et forslag til ny forskriftsbestemmelse om krav til stedlig leder, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt.no.

Barnehageloven sier at alle barnehager skal ha en daglig leder, men det er ikke lovfestet at vedkommende må være til stede i barnehagen, ei heller hvor stor stillingen skal være.

Under forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærere og styrere i barnehagene tidligere i år avviste KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Utdanningsforbundets krav om stedlig styrer i alle barnehager.

Dermed ble det bestemt å videreføre den gjeldende arbeidstidsavtalen for barnehagelærere ut 2023. Forbundet varslet imidlertid at de fortsatt ville arbeide for å få gjennom kravet.