– Så lenge anbefalingen om at koronasyke må holde seg hjemme, må elevene ha rett til egenmelding ved alt sykdomsrelatert fravær, sier rådgiver Alf Aschim i Skolelederforbundet til Utdanningsnytt.

Fraværsgrensa ble fjernet i november og skal gjelde ut skoleåret. Selv om mange elever er syke med korona, får Skolelederforbundet melding fra medlemmene om at det er flere forklaringer på det høye fraværet. Å gjeninnføre fraværsgrensa er ikke en riktig løsning på problemet, mener flere av medlemmene.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at den psykiske påkjenningen gjennom manglende sosial kontakt og fysisk undervisning, har bidratt til at elever som i utgangspunktet oppleves som robuste, også har blitt sårbare, sier Aschim.

Mange skoler legger nå til rette for elever som kvier seg for å gå på skolen.

– Jeg har fått tilbakemelding fra noen rektorer om at det er høyt fravær. Elevene har blitt oppfordret til å holde seg hjemme dersom de har symptomer, og det er naturlig at fraværet da går opp, sier fylkesleder i Skolelederforbundet i Nordland, Mette Vassbotn Edvardsen.

Dersom fraværsgrensa på nytt skulle innføres vil det innebære at alle med koronasykdom må få legeerklæring på fraværet.