Knut Tilrems minnes­merke har blitt forsinket av pande­mien