For å komme inn på lærerutdanningen til våren må søkerne ha minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matte, slik regjeringen bestemte i høst, eller minst 35 skolepoeng og karakteren 4 i matte.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Med denne endringen favner opptakskravene bredere og gir flere kvalifiserte søkere. Vi skal fremdeles stille høye krav til de fremtidige lærerne våre, men uten å stenge ute søkere som har høye karaktersnitt og styrken i andre fag enn matematikk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Kravet om karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 og skrotet av den nye regjeringen i Hurdalsplattformen.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, mener regjeringens nye opptakskrav er uambisiøse.

– Flere lærere er nå bedre forberedt og rustet for lærerstudiet, færre faller fra første året, og flere gjennomfører uten forsinkelse. Vi får med andre ord både lærere som er sterkere i matematikk, og flere lærere ut i norske klasserom, som faktisk er det viktigste for elevene. Det blir ikke bedre undervisning av å senke kravene og ambisjonene for lærernes kompetanse, sier Sanner.