Kjøper 1,6 millioner liter diesel per år: – Prisøk­ningen er drama­tisk

foto