Chris­tian og Katha­rina kastet eien­delene, leide ut huset og la ut på reise verden rundt

foto