Vil dele opp rettens behandling av ekspropriasjon ved Torghatten

foto