Helge Thorsen ansatt som ny rådmann i Brønnøy

foto