Sømna opprettet 23 sommerjobber med barnefattigdomsmidler