Fraråder NVE å gi konse­sjon til kraft­utbyg­ging

foto