En rundspørring Nationen har foretatt blant Senterpartiets fylkeslag, viser at flere vil utrede muligheten for kjernekraft.

Dette gjelder Trøndelag, Agder, Telemark, Vestland og Akershus. Tidligere i år har også Senterpartiet i Østfold og Nordland vedtatt det samme.

I Trøndelag sier fylkesleder Ole Herman Sveian at poenget er at folk ser at man må sikre tilgang på kraft.

– Vi er ikke bombastiske om kjernekraft, men ønsker å forske på og se på det, slik at vi i framtida kan få en kvalifisert beslutning om det er noe vi kan ta inn i energimiksen, når folk ser at det blir utfordrende å skaffe energi på sikt, sier Sveian.

Senterpartiet i Finnmark, Vestfold, Buskerud, Rogaland og Møre og Romsdal har ikke vedtatt ny politikk for kjernekraft, mens fylkeslederne i Oppland og Hedmark Sp foreløpig ikke har svart på avisens henvendelser.