Full uenighet om oppføring av nytt bygg på gamle tufter

foto