Brann­siktet påtruffet av poli­tiet da han ville filme en av brannene med drone

foto