Fulgte med på kommune­styrets behand­ling av budsjettet: – Jeg er bekymret