Regjeringen gjør tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord