Legevakt­samar­beid legges dødt etter nei fra nabokom­mune