42 frivil­lige mottok heders­diplom i Brønn­øysund. Bli bedre kjent med dem her