Helge­lands­rådet kritisk til reha­bili­terings­prosess, ber Helse Nord handle