Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

foto