15 millioner kroner skilte de tre tilbudene på nytt registerbygg