Brønnøymann blir ny direktør i Skei Marinfisk

foto