40 kvinner skal nedkomme når fødestua lukker for fødsler