Thina fra Sømna jobber «nordsjøturnus» på sykehuset

foto