Thina fra Sømna jobber «nordsjøturnus» på sykehuset

Det er travle dager for Thina Aarsund på jobben som akuttsykepleier. Og hjemme har hun mann og barn. – Nå jobber jeg såkalt Nordsjø-turnus ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, og familien min sier at de ser en helt annen Thina, sier hun. Foto: Rune Kr. Ellingsen