Spare­bank­stif­telse gir én million til frivil­ligsentra­lene