Barn med ADHD gjør det betydelig dårligere på skolen enn andre barn

foto