foto
Storfamilien på tursti skjærtorsdag, f.v. Hege Sandvik, Stian Standvik, Victoria Sandvik, Arn Alexander Reppen, Sandra Ediassen, Erika Nilsen og Adrian Sandvik. Foto: Simon Aldra

Ungene har vokst opp med det, nå blir det ny tradisjon for ny generasjon