Mattilsynet godkjenner torskeoppdrett ved Gåsholman

foto