Brønnøy må øke kapasiteten for å ta i mot 120 flyktninger

foto