Testkapasiteten på flyplassene skal kunne økes raskt