Fikk endelig nei på søknad om nedsatt farts­grense