Elg med avkjørt fot måtte lide unødig. Påkjørselen ble ikke meldt