Lucas skal hjelpe til å holde liv i sømnaværingene