Sjøforsvaret har tatt grep etter røykutvikling på korvett

foto