Indeks Nordland: Brønnøy og Nordland står seg godt, men må få kloa i ungdommen

foto