Startet valgkampen på Sør-Helge­land, opptatt av reha­bili­teringen og Fv 17

foto