Alle saker om droneobservasjoner på norsk sokkel er henlagt