Folkehelseinstituttet (FHI) venter at det kan komme tre-fire bølger med koronaviruset i år. Men økende immunitet betyr at viruset vil være mindre farlig.

Den utbredte immuniteten i befolkningen etter smitte og vaksinasjon vil bidra til at sykdommen jevnt over blir mindre farlig, tror FHI.

Covid-19 vil likevel gi mange sykehusinnleggelser i flere år fremover, skriver Aftenposten.

– De eldre vil nok trenge oppfriskningsdoser minst årlig, skriver fagdirektør Preben Aavitsland i FHI i en epost til avisen.

Ekspertene regner med at den eldre delen av befolkningen vil være særlig utsatt for covid-19 i lang tid fremover.

– Vi regner med at covid-19 vil etablere seg som en viktig dødsårsak blant svært gamle og blant skrøpelige, særlig på sykehjemmene, slik influensa og andre luftveisinfeksjoner alltid har vært det, skriver Aavitsland.