Flere kontaktet Mental Helse: – Gjerne noen som kjenner noen som sliter