Vil vite hvorfor bruken av ambulanse økte kraftig mellom 2020 og 2023