Frøyshov fortsetter som direktør noen måneder

foto